Донат-https://www.donationalerts.ru/r/mrmax22
мой вк-https://vk.com/kolyanikolay2000
Карта из видео https://web.roblox.com/games/12897403...
наберем 6 лайковmore