Допустим уже все товарищи Дрезга и сам Дрезг свалили*more