ACȚIONARIAT

ACȚIONARI

 

 1. Machine Building Concept SRL - cota 75,172%
 2. Persoane fizice cu dețineri sub 5% - cota 22,1587%
 3. Persoane juridice - cota 2,6652%

NUMĂR DE ACȚIUNI

 

 1. Machine Building Concept SRL - 8 982 316 actiuni
 2. Persoane fizice cu dețineri sub 5% - 2 647 596 actiuni
 3. Persoane juridice - 318 444 actiuni

CAPITAL SOCIAL

 

 1. Machine Building Concept SRL - 22 455 790
 2. Persoane fizice cu dețineri sub 5% - 6 618 990
 3. Persoane juridice - 796 110

TOTAL

 

 1. Numar de actiuni - 11 948 356
 2. Capital Social - 29 870 890

Acționar

Nr. acțiuni

Capital social

Cota

Machine Building Concept SRL

8 982 316

22 455 790

75,1762%

Persoane fizice cu dețineri sub 5%

2 647 596

6 618 990

22,1587%

Persoane juridice

318 444

796 110

2,6652%

Total

11 948 356

29 870 890

100%

INFORMAȚII

Anul 2022

Raport 2022

AGOA 28-29.04.2022

Raport Anual Consolidat pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021

Anul 2021
Anul 2020
Anul 2019
Anul 2018
Anul 2017
Anul 2016
Anul 2015
Anul 2014
ARHIVA PERSONAL
vÂNZĂRI
APROVIZIONARE
SECRETARIAT